Privacy verklaring

Kelly's Photo Design

Privacy Verklaring


Kelly's Photo Design Kelly's Photo Design, gevestigd aan Balsemboomstraat 124, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.kellysphotodesign.be

Balsemboomstraat 124

8000 Brugge

0492/55.37.71

Ondernemingsnummer: BE0660 819 824


Kelly's Photo Design verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op 0492/55.37.71


1. Verwerkingsdoeleinden

Kelly's Photo Design verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van leveringen van fotoboeken of foto-afdrukken, facturatie, klantenbestand)


2. Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.


3. Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen enkel worden bewaard in klantenbestand die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).


4. Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om zelf zijn klantengegevens aan te passen door middel van het verzenden van een e-mail naar het volgende e-mailadres: …..



5. Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel- commission@privacycommission.be).


Opgemaakt op

06 november 2018


te Brugge





Copyright   Kelly's Photo Design

Kelly Vantroostenberghe

info@kellysphotodesign.be

0492/55.37.71